1. ผู้จัดการฝ่ายขาย      จำนวน   1  อัตรา

      คุณสมบัติผู้สมัคร  

      - หญิง อายุไม่เกิน  35  ปี , วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ  ปวส.

      - มีประสบการณ์บริหารงานขายไม่ต่ำกว่า 3 ปี   

      - มีรถยนต์ ส่วนตัวสำหรับออกตลาด 

  2.   พนักงานขาย     จำนวน  3  อัตรา

      คุณสมบัติผู้สมัคร  

      - หญิง อายุไม่เกิน  30  ปี , วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ  ปวส.    

      - มีความชอบพบปะผู้คน เพื่อเสนอขายสินค้าสามารถออกทำงานนอกสถานที่ได้  

      - ออกติดต่อเสนอขายสินค้าต่างอำเภอ,ต่างจังหวัดได้   

      - ใช้รถยนต์ส่วนตัว มีค่าใช้จ่ายให้  มีคอมมิชั่นและรางวัลการขายให้

  3.  พนักงานประชาสัมพันธ์     จำนวน  2  อัตรา

      คุณสมบัติผู้สมัคร  

     - หญิง  อายุไม่เกิน  28 ปี , วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.  

     - มีทักษะการใช้โทรศัพท์ และชอบสนทนาทางโทรศัพท์  

     - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี   

     - ใช้โปรแกรม Excel และรับส่ง E-mail ได้คล่อง

  4. พนักงานพิมพ์เอกสาร     จำนวน  2  อัตรา

      คุณสมบัติผู้สมัคร  

      - หญิง อายุไม่เกิน  28 ปี , วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.  

      - มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง   

      - สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพิมพ์ฟอร์มคอมพิวเตอร์ต่างๆได้  

      - ใช้โปรแกรม Excel และรับส่ง E-mail ได้คล่อง

  5.  พนักงานซ่อมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์    จำนวน  2  อัตรา

      คุณสมบัติผู้สมัคร   - ชาย อายุไม่เกิน  25  ปี     

     - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ  ปวส.    

     - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมให้

      หลักฐานการรับสมัคร  

      - รูปถ่าย 1”  หรือ  2”  จำนวน 2 ใบ  

      - สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน  

      - สำเนาวุฒิการศึกษา  

      - สำเนาการฝึกอบรมหรือสำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)  

      - กรอกใบสมัครพร้อมหลักฐานรอพิจารณานัดสัมภาษณ์

       หมายเหตุ: ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีผู้ทำงานเป็นหลักแหล่งค้ำประกันสัญญาจ้างงาน 

      กรณีรับเข้าทำงาน

ผู้ค้ำประกันสัญญาจ้างงานต้องมาเซ็นต์ค้ำประกันสัญญาจ้างงานด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานดังนี้  

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน  

- หนังสือรับรองการเป็นพนักงานจากหน่วยงานที่ผู้ค้ำประกันทำงานอยู่     (กรณีหน่วยงานเอกชน)

สมัครด้วยตนเอง 

สถานที่รับสมัคร บริษัท  อีออฟฟิศ  (ไทยแลนด์)  จำกัด

   21/7   ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง   อ.เมือง   จ.ขอนแก่น

   โทร.  (043)  236218HomeHome

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time

Specials

No specials at this time