กรุณาโอนเงินการสั่งซื้อเข้าบัญชีกระแสรายวัน

ธนาคารทหารไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

ชื่อบัญชี บริษัท อีออฟฟิศ(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่บัญชี 630-1-00047-4 (กระแสรายวัน)

 

ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อบัญชี บริษัท อีออฟฟิศ(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่บัญชี 549-2-11625-6 (ออมทรัพย์)

 

กรุณาแฟกซ์ใบ PAY-IN มาที่ 043-243238 หรือแนบไฟล์ส่งอีเมล์ : thanat@eoffice.co.th  หรือ sale@eoffice.co.th


HomeHome

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time

Specials

No specials at this time