ระบบการทำงานของทางบริษัทฯ

1. หลังจากทำการสั่งซื้อผ่านระบบ Shopping แล้ว ท่านจะได้รับ อีเมล์ตอบรับอัตโนมัติจากระบบแจ้งสรุปรายการที่ท่านสั่งซื้อทั้งหมด แต่ท่านจะต้องรออีเมลล์ตอบรับการสั่งซื้อจากทางเราอีก 1 ฉบับเสียก่อน ซึ่งจะแจ้งจำนวนเงินที่ต้องชำระจริงให้ทราบ ก่อนทำการชำระเงิน เนื่องจากสินค้าบางรายการอาจหมด

2. เมื่อได้รับเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วรายการสั่งซื้อของท่านจึงจะถูกนำเข้าสู่ขั้นตอนการจัดเตรียมสินค้า ขั้นตอนนี้จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าและรายการสินค้าของแต่ละคน ทั้งนี้จะจัดสินค้าให้กับลูกค้าที่แจ้งชำระเงินเข้ามาก่อนและผ่านการตรวจสอบแล้วเป็นหลัก ภายหลังจากทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว จะมีเมล์แจ้งให้ท่านทราบพร้อมหมายเลขทะเบียนของซองสินค้า ซึ่งสามารถนำไปตรวจสอบการเดินทางของสินค้าผ่านระบบ Track&Trace ของไปรษณีย์ไทย 


กรุณาโอนเงินการสั่งซื้อเข้าบัญชีกระแสรายวัน

ธนาคารทหารไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

ชื่อบัญชี บริษัท อีออฟฟิศ(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่บัญชี 630-1-00047-4


กรุณาแฟกซ์ใบ PAY-IN มาที่ 043-243238HomeHome

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time

Specials

No specials at this time